Eglo Romania

Shop

Politica de garanție

Toate produsele sunt noi și livrate în ambalajul original.

Produsele cumpărate de la EGLO România beneficiază de garanția legală obișnuită, de la minim 24 luni la maxim 60 luni, începând de la data cumpărării, pentru fiecare tip de produs comandat. Fiecare produs va fi însoțit de factura de achiziție și de certificat de garanție.

În eventualitatea în care produsul achiziționat este nefuncțional total sau prezintă vicii de fabricație care îl fac nefuncțional total, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, cu condiția notificării în scris în termen de 2 zile lucrătoare de la recepția produsului, prin e-mail la adresa online.ro@eglo.com, ori direct pe website, folosind formularul de contact Contact.

Înlocuirile de produse au loc numai în cazul în care produsele livrate inițial prezintă defecte sau urme de deteriorare, care afectează funcționalitatea sau forma estetică. Dacă doriți ca produsul recepționat să fie înlocuit cu același tip de produs, vă rugăm să ne notificați în scris în termen de 2 zile lucrătoare de la recepția acestuia prin e-mail la adresa online.ro@eglo.com, ori direct pe website, folosind formularul de contact Contact.

Nerespectarea termenului de notificare atrage decăderea din dreptul de a cere rezoluțiunea vânzării. Când viciul apare în mod gradual, termenul de 2 zile lucrătoare începe să curgă din ziua în care utilizatorul își da seama de gravitatea și întinderea viciului.

Termenul de rezolvare al unui eveniment de service este de maxim 15 zile calendaristice pentru utilizatorii în calitate de consumatori, mai puțin cazul în care un termen mai restrictiv este prevăzut de lege, situație în care se va aplica termenul legal. Termenul începe să curgă de la data când produsul este recepționat la sediul nostru din orașul Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1D, Jud. Ilfov, Cod poștal 077125. Dacă la trecerea acestui termen, defectul reclamat nu este remediat, se aplică una dintre următoarele măsuri, în ordinea menționată:

a. Înlocuirea cu un produs nou, identic;

b. Returnarea contravalorii produsului;

c. Dacă nu există un produs identic și nici nu se dorește returnarea contravalorii produsului, înlocuirea se face cu un produs nou cu caracteristici și performanțe cel puțin similare cu cele ale produsului inițial și doar cu acordul utilizatorului și fără plata unei sume suplimentare.

EGLO România garantează că produsele comercializate:

  • Sunt noi și nu pun în pericol viața, sănătatea și securitatea oamenilor și a animalelor dacă sunt utilizate/manevrate corespunzător instrucțiunilor de utilizare;

  • Corespund scopului descris în mod corect, complet și precis în instrucțiunile de utilizare aferente fiecărui produs (etichete, instrucțiuni sau marcaje de pe ambalajul individual), precum și scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acest tip;

  • Nu au defecte de funcționare;

  • Au parametri de calitate și performanțe normale, în acord cu specificațiile tehnice aferente.

EGLO România nu acordă garanție produselor comandate și livrate dacă lipsa de conformitate rezultă din:

  • Manipularea, folosirea, depozitarea, montarea, instalarea, demontarea, utilizarea/exploatarea neconformă cu instrucțiunile producătorului, inclusiv aducerea de modificări sau intervenții neautorizate asupra produselor făcute de către utilizator sau de către terți;

  • Expunerea la lovituri, incendii, inundații, cutremure și/sau alte asemenea evenimente ținând de cazurile de cazul fortuit sau forță majoră, așa cum sunt ele definite de legea română;

  • Distrugerea, degradarea ori scăderea calităților tehnice ale produselor datorată condițiilor incorecte de depozitare/păstrare, manipulare și/sau utilizare, ori ca efect al unor împrejurări externe (de exemplu fluctuații de tensiune ale energiei electrice, supratensiunilor din rețea, a descărcărilor electrice din atmosfera sau a contaminării cu lichide sau materii străine);

  • Utilizarea în alt scop, în alt mod sau în alt mediu decât cel recomandat de producător;

  • Arderea accesoriilor (lămpilor, becurilor, surselor de lumina în general) care sunt consumabile și pot fi montate ori demontate fără a folosi vreo unealtă.

Produsele defecte, în garanție, se vor înlocui sau repara, în funcție de caz, în conformitate cu politica de service și respectând legislația în vigoare.

Creare cont

Datele personale vor fi folosite pentru a-ți susține experiența pe acest site web, pentru a administra accesul la contul tău și pentru alte scopuri descrise în politică de confidențialitate.