Eglo Romania

Shop

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date cu caracater personal colectate de pe acest Site este Eglo Romania.

Va rugam sa aveti in vedere definitiile urmatoarelor expresii si termeni folositi in cele ce urmeaza:

a) Date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b) Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

c) Stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Prin accesarea si utilizarea Site-ului (www.egloromania.ro) va manifestati consimtamantul expres si neechivoc ca datele dvs. cu caracter personal (inclusiv codul numeric personal daca este cazul), colectate de pe Site, sa fie stocate si prelucrate de Eglo Romania in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M.Of. nr. 790 din 12.12.2001. De aceea, continuarea accesarii si utilizarii Site-ului de catre dvs. este interpretata si reprezinta consimtamantul dvs. expres si neechivoc pentru colectarea, stocarea si prelucrarea datelor dvs. cu carcater personal.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este acela de a comunica Utilizatorilor inregistrarea si confirmarea comenzilor, transmiterea datelor privind livrarea Produselor, transmiterea de informatii privind rezolvarea sesizarilor/reclamatiilor si altele asemenea, intocmirea facturilor, includerea acestora in baza de date a clientilor Eglo Romania pentru a informa periodic Utilizatorii, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS, telefon), cu privire la promotiile/ofertele Eglo Romania, activitatile pe care le organizam si pentru a realiza rapoarte si masuratori statistice. Pentru uz intern, cu scopul de a imbunatati calitatea serviciilor noastre si de a dezvolta unele noi, pentru administrarea si accesarea cu mai multa usurinta a Site-ului, identificarea intereselor si preferintelor Utilizatorilor, va ducem la cunostinta ca utilizam adresele de IP (nu presupun informatii personale).

Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de pe Site se face de principiu prin urmatoarele mijloace: prin salvarea in baza de date proprie, prin utilizarea unui soft profesional de urmarire a traficului si alte asemenea mijloace si instrumente specifice.

Dreptul de acces la date. In calitate de Utilizator al Site-ului aveti calitatea de persoana vizata si aveti dreptul de a obtine de la Eglo Romania, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele dvs. sunt sau nu sunt prelucrate de Eglo Romania. In cerere puteti arata daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea vi se va face numai personal.

Dreptul de interventie asupra datelor. In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a obtine de la Eglo Romania, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b) de mai sus, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

In cerere puteti arata daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea vi se va face numai personal.

Dreptul de opozitie. In calitate de persoana vizata, aveti dreptul ca printr-o cerere scrisa, datata si semnata, sa va opuneti si in mod gratuit, in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dvs. particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. In calitate de persoana vizata mai aveti si dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Eglo Romania sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a) de mai sus. Respectandu-se celelalte garantii prevazute de Legea nr. 677/2001, puteti fi supus unei decizii de natura celei vizate la acest paragraf, numai in urmatoarele situatii:

– decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de dvs., sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;

– decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului dvs. legitim.

Dreptul de a se adresa justitiei. In calitate de persoana vizata, fara a se aduce atingere posibilitatii de a va adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, aveti dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care v-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

Creare cont

Datele personale vor fi folosite pentru a-ți susține experiența pe acest site web, pentru a administra accesul la contul tău și pentru alte scopuri descrise în politică de confidențialitate.